Eesti läbi lääne aknaklaasi

Üks eestlaseks olemise peamiseid väärtuseid on meie keel, kultuur, rahvuslik ühtekuuluvus ja innovatsioon. Viimane neist just hiljuti globaalset kuulsust endale võitnud, isegi siin New Yorgis. Eesti innovatsioon on momendil rohkem teatud kui kunagi varem.

Ettevõtlusalgatused nagu TransferWise, Taxify, Skype ja mitmed teised on elavaks näiteks eestlaste konkurentsivõimelisest loomusest.
— - Valev Laube

Suur osa sellest edust on Eesti avatus ja heatahtlik käitumine teiste Euroopa ja lääneriikide suhtes. Eesti noori nähakse maailmas kui loovaid ja innovaatilisi geeniused, keda mitmed lääneriikide investorid on nõus aitama ja projektis kaasa lööma.

Eestlased peavad oma kultuuri suhtuma sama uhkusega, nagu seda tehakse innovatsioonis ja tehnoloogias. Soov pürgida edasi innovatsioonis ja poliitikas on suur, kuid innukus julgustada loomingulist ja kultuurilist arengut Eestis ja Euroopas on midagi, millele ei ole veel palju tähelepanu pööratud. Mõeldes tulevikule Eestis, loodan sügavalt, et eestlased hakkavad uhkust tundma oma saavutuste üle ja julgustavad Eesti noori kunstnike ja loomeinimesi looma ja esitlema oma loomingut vabas Eestis.

Immigratsioonikriis on paljude mõttetegelaste mõtteid viinud enam kultuuri ja identiteedi teemadele. Arutatakse, kuidas välismaalaste suur sissevool ja eriti suur sisseränne kultuuriliselt kaugetest riikidest võiks ohustada meie kõigi praegust eksistentsi. Julgen arvata, et tegelikult võib see mõjuda hoopiski vastupidiselt. Kujutades ette Eestit, kus inimesed on heatahtlikud õpetama oma kultuuri ja keelt sissetulevatele välismaalastele ja jagama neidsamu Eesti kultuurilisi väärtusi ja tõekspidamisi, jõuame kaugemale läbi ühiselt edasikantud kultuuri. See on just see moodus, kuidas Ameerika Ühendriikide rahvuslik identiteet on oma alustalad leidnud ja kuidas isegi mingil määral Euroopa identiteet on vormi võtmas Euroopa Liitu siseselt.

Viimastel aastatel on palju räägitud eesti tähtede väljavoolust, kuid see ei tähendakindlasti alati negatiivset, vaid pigem positiivset, loomaks võimalusi eestlastele oma toodete väljapoole suunamiseks, kuid ka eestlaste tagasipöördumiseks. Kõige olulisem on mitte kaotada sidet: side eestlastega välismaal, side välismaalastel Eestiga, kuid ka side oma kaasmaalastega omal maal. Puuduv side rahvaste vahel hämardab rahvusliku identiteeti ja ühtekuuluvust. Visiidil New Yorki (septembris 2015) ütles president Toomas Hendrik Ilves naljatades:

«Eestlased said eurooplasteks ja teie [eestlased Ameerikas – V. L.] saite ameeriklasteks, kuid olenemata sellest ärge unustage Eestist ja õpetage oma lastele Eesti keelt.»
— - Toomas Hendrik Ilves

See on ka minu peamine seisukoht, mida sooviksin näha tuleviku Eestis. Eestist või välismaalt, kuniks kantakse edasi ja hoolitakse üksteisest, on alati võimalik väliseestlastel Eestisse naasta kui ka eestlastel välismaale siirduda. Globaliseerumine, innovatsioon ja avatus ei tähenda iseenese põhiprintsiipide unustamist, vaid see on võimalus meile oma kultuuriideesid tutvustada ka teistele ja laiendada kultuurilist teadlikust üle maailma. 

Tahan näha eestlasi üle maailma ühes hingamas ja maailma Eestit tundmas. Ainult nii saame meie elada vabalt ühtse rahvusena.
— - Valev Laube
Valev Laube Estonia Europe

Valev Laube, Ameerika Ühendriikides töötav ja õppiv kunstnik

Published: Postimees, 29. October 2015 19:05